تکنولوژی

رادیو راه ابریشم

Live    

LATEST NEWS

نروژ در آینه مطبوعات

برنامه نروژ در آینه مطبوعات (مهمانان: نصیرا(مدیر فنی و مسئول اتاق خبر رادیو راه ابریشم) ، مختار برازش(نویسنده و هنرمند تهیه کننده و مجری:نظام رجب زاده رادیو راه ابریشم - اسلو-نروژ