پزشکی

رادیو راه ابریشم

Live    

LATEST NEWS

راه رفتن بیمار قطع نخاعی با استفاده از دستگاه پردازش دهنده پیامهای مغزی

به گفته پژوهشگران یک مرد فلج توانسته است با استفاده از دستگاهی که قابلیت خوانش و پردازش دستورات مغزی را دارد، برای اولین بار کنترل و حرکت بخشهایی از پاهای خود را به دست گیرد. یک دستگاه کامپیوتری امواج مغزی ارسال شده این فرد را پردازش و سپس آن را[…]

بچه‌های روستایی «کمتر» دچار حساسیت می‌شوند

افرادی که در مزارع و دامداری‌ها بزرگ می‌شوند کمتر از بقیه دچار حساسیت و بیماری‌های تنفسی مانند آسم می‌شوند. نتایج تحقیقات تازه‌ای که در مجله معتبر ساینس (دانش)‌ منتشر شده می‌گوید که باکتری‌هایی که در فضولات حیوانی به خصوص فضولات گاوها وجود دارد، باعث می‌شود ساختار سلول‌های تنفسی در شش‌ها[…]