نروژ در آینه مطبوعات

رادیو راه ابریشم

Live    

نروژ در آینه مطبوعات


برنامه نروژ در آینه مطبوعات
تهیه کننده و مجری:نظام رجب زاده
رادیو راه ابریشم – اسلو

Have your say