استعفای وزیر شیلات نروژ بدلیل سفر با دوست دختر ایرانی اش به ایران

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

استعفای وزیر شیلات نروژ بدلیل سفر با دوست دختر ایرانی اش به ایران

پر ساندبرگ وزیر شیلات نروژ و معاون اول حزب دست راستی و ضد خارجی نروژ، بعد از افشای سفرش به ایران مجبور به استعفا شد.وزیر شیلات نروژ پس از انتقادهای شدید ازطرف احزاب مخالف دولت به خاطر مطلع نکردن دولت از سفرهای شخصی‌اش به ایران از مقامش استعفا داد. طبق قوانین دولتی نروژ, وزرا باید قبل از هر سفر شخصی دفتر نخست وزیر و همچنین وزارتخانه تحت امر خود را مطلع سازند.
آقای ساندبرگ روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «غم‌انگیز است. امیدوار بودم طرح‌های جدید را تکمیل کنم». ولی حاضر نشد در مورد جنبه‌های شخصی این ماجرا اظهارنظرکند.

اداره امنیت نروژ تحقیقاتی را در مورد بهاره لتنس(حیدری نصر آباد) آغاز کرده که هرگونه ارتباط با حکومت ایران را تکذیب کرده است.آقای ساندبرگ علاوه بر استعفا ازمقام وزارت، از معاونت دبیرکل حزب پیشرفت نیز کناره‌گیری کرده است.

 

گفتگوی رادیو راه ابریشم با یکی از اعضای خانواده بهاره حیدری نصر اباد

فیلم شرکت وزیر شیلات نروژ در مراسم سفارت جمهوری اسلامی در اسلو بهمراه دوست دختر ایرانی اش بهاره لتنس( حیدری نصر اباد)

Have your say