تجمع اعتراضی 80 تن از بستگان آلخانی مقابل زندان اورمیه

رادیو راه ابریشم

Live    

تجمع اعتراضی 80 تن از بستگان آلخانی مقابل زندان اورمیه

صبح امروز بهروز آلخانی, زندانی سیاسی کرد به سلول انفرادی در زندان اورمیه منتقل شد. اجرای احکام آن زندان به خانواده وی گفته که امشب حکم اعدام آلخانی اجرا می شود و خبرها حاکی از آن است که قریب 80 تن از بستگان آلخانی مقابل درب زندان اورمیه به نشانه اعتراض تجمع کرده اند.

بنا به گزارش های رسیده, هم اکنون که خطر اجرای حکم اعدام بهروز آلخانی وجود دارد, قریب 80 تن از بستگان وی پس از شنیدن خبر , مقابل درب زندان تجمع کرده و خواهان توقف اجرای حکم اعدام آلخانی شدند.

امروز خانواده آلخانی در زندان اورمیه با فرزندشان ملاقات کردند.

Have your say