رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

LATEST NEWS

برگزاری آیین «خون صلح» در لرستان

  برگزاری آیین «خون صلح» در لرستان؛ تعبیر زندگی از کابوس مرگ/ «خونی» که با «صلح» ریخته نمی شود مراسم صلح و سازش بین دو طایفه نورعلی و ایتیوند با بخشش نوجوان متهم به قتل پس از گذشت 6سال در مسجدی در کوهدشت برگزار شد. به گزارش رادیو راه ابریشم[…]