بدون مجموعه

رادیو راه ابریشم

Live    

LATEST NEWS

“نگرانی در خصوص خودکشی کودکان در اقلیم لورستان”

اطلاعات دقیق در مورد خودکشی افراد بر حسب سن, جنسیت, محل سکونت شهری/غیر شهری و همچنین وضعیت اقتصادی کسانی که دست به خودکشی میزنند در بسیاری کشورها وجود ندارد که این موضوع بررسی و تحقیقات در زمینه شناخت عوامل و ریشه های این پدیده اجتماعی در این کشورها را دشوار[…]

نردبان

برنامه نردباننگاهی به امر آموزش و پرورشتهیه کننده و مجری: صالح موسوی برنامه نردبان ۱۰۱ برنامه نردبان ۱۰۲ برنامه نردبان ۱۰۳ برنامه نردبان ۱۰۴ برنامه نردبان ۱۰۵ برنامه نردبان ۱۰۶ برنامه نردبان ۱۰۷ برنامه نردبان ۱۰۸ برنامه نردبان ۱۰۹ برنامه نردبان ۱۱۰

دیدار

برنامه دیدارتهیه کننده و مجری: نظام رجب زادهمهمان: بیتا

قتل رومينا يك مسئله سياسي است يا اجتماعي ويا فرهنگي؟

قتل رومينا يك مسئله سياسي است يا اجتماعي و يا فرهنگي؟ قتل رومينا از دو منظر سياسي استاول: قوانين حاكم بر دستگاه قضائي كشور در تعارض با كنوانسيونهاى حقوق بشرى سازمان ملل متحد از جمله حقوق كودكان و زنان است، چيزى كه كشور ايران هم بعنوان يك عضو سازمان ملل[…]

برنامه دولت نروژ برای رفع مجدد برخی محدودیتها در پی کاهش شیوع ویروس کرونا

روز پنج شنبه هفتم ماه می،خانم آرنا سولبرگ نخست وزیر نروژ به همراه تعدادی از اعضای دولت در یک کنفرانس خبری از گشایش بیشتر فعالیت‌های اجتماعی در پی کاهش شیوع ویروس کرونا در نروژ خبر دادند. خانم آرنا سولبرگ در سخنان خود به هدف دولتش در بازگشایی هر چه بیشتر[…]

نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی در شرایط شیوع ویروس کرونا

محمد حسین سپهری به کرونا !مبتلا شده است تماس تلفنی محمد حسین سپهری معلم آزادیخواه و از امضا کنندگان بیانه ۱۴ نفر در روز ۱۷ فروردین از .زندان و شرح وضعیتش در زندان اواخر اسفند ماه محمدحسین سپهری، کمال جعفری وعبدالرسول مرتضوی را به بهانه تنبیه از بند شش یک[…]