på norsk

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

LATEST NEWS

مصاحبه رادیو راه ابریشم با آقای شیب سلطان کاندیدای شماره یک از حزب سبزها در اسلو

رادیو راه ابریشم در راستای آشنایی بیشتر با احزاب،  برنامه ای را برای شما ترتیب داده است که در آن از احزاب گوناگون دعوت به عمل خواهد آمد که در مورد تفکر کلی احزاب خود با ما گفت گو کنند. در این قسمت از برنامه نروژ در آینه سیاست ما[…]