یادگیری زبان نروژی

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

LATEST NEWS

گسترش درگیری های لفظی میان تهران و واشنگتن و طرح پیشنهادی آشتی ملی , گفت و گو با فرخ نگهدار؛ فعال سیاسی

گسترش درگیری های لفظی میان تهران و واشنگتن و طرح پیشنهادی آشتی ملی گفت و گو با فرخ نگهدار؛ فعال سیاسی مجری: علی فکری                                                                                   تنظیم: ژیلا گلعنبر     پس از روی کار آمدن دولت ترامپ در ایالات متحده امریکا، درگیریهای لفظی شدیدی میان جمهوری اسلامی و دولت  تازه ترامپ درجریان[…]