حقوق بشر

رادیو راه ابریشم

Live    

LATEST NEWS

چهارم مرداد ۱۴۰۰ـ فریاد «مرگ بر دیکتاتور»، اینبار از تهران بلند شد

 آغاز اعتراضات مردم در تهران، خیابان جمهوری با شعار؛ «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه»  مردم تهران دقایقی پیش با شعار «مرگ بر دیکتاتور» اعتراضات خود را آغاز کردند چهارم مرداد – فیلم دیگری از خروش جوانان دلاور تهران با شعار؛ « نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»[…]

پیام سهیل عربی،محمد نوری زاد وعلی نوری زاد زندانیان سیاسی در حمایت از اعتراضات گسترده مردم خوزستان و سایر نقاط ایران

پیام سهیل عربی زندانی سیاسی از زندان و پیام محمد نوریزاد در مرخصی درمانی از زندان سخنان پرشور علی نوریزاد(فرزند محمد نوریزاد) از زندان تهران بزرگ و اعلام اعتصاب غذا در راستای همدردی با تشنگان آب و وآزادی خوزستان...

اعتراضات تیرماه ۱۴۰۰ در خوزستان از آغاز تا امروز و گسترش این اعتراضات به سایر شهرها و استانهای کشور و حمایت سراسری مردم

اعتراضات خوزستان در دهمین شب خود همچنان ادامه دارد. در طی این اعتراضات مردم شهرها و استانهای مختلف کشور در حمایت از اعتراضات خوزستان دست به تجمع و اعتراض زدند. نیروهای امنیتی از آغاز اعتراضات با شلیک گاز اشک آور و حمله به مردم و تیراندازی مستقیم به معترضان با[…]