دانشگاه [شریف تهران] در محاصره سرکوبگران

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

دانشگاه [شریف تهران] در محاصره سرکوبگران

محاصره دانشجویان در پارکینگ دانشگاه

انتقال نیرو به سمت دانشگاه از طریق خط ویژه

صدای تیراندازی، ورودی شمالی دانشگاه شریف

از وضعیت دانشجوهای بازداشتی در پارکینگ خبری نیست؛

دانشگاه شریف مقابل پارکینیگ دانشگاه

یکشنبه ۱۰ مهر

تجمع مردم مقابل ورودی دانشگاه شریف در حمایت از دانشجویان محاصره شده

دستگیری و انتقال دانشجویان به مکانی نا معلوم