دانشجویان شریف در فراخوانی از مردم خواستند در میدان انقلاب تحصن کنند و به خانه‌هایشان برنگردند!

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

دانشجویان شریف در فراخوانی از مردم خواستند در میدان انقلاب تحصن کنند و به خانه‌هایشان برنگردند!