چهارم مرداد ۱۴۰۰ـ فریاد «مرگ بر دیکتاتور»، اینبار از تهران بلند شد

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

چهارم مرداد ۱۴۰۰ـ فریاد «مرگ بر دیکتاتور»، اینبار از تهران بلند شد

 آغاز اعتراضات مردم در تهران، خیابان جمهوری با شعار؛ «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه» 

مردم تهران دقایقی پیش با شعار «مرگ بر دیکتاتور» اعتراضات خود را آغاز کردند

چهارم مرداد – فیلم دیگری از خروش جوانان دلاور تهران با شعار؛ « نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»

– جوانان دلاور تهران با شعار «نیروی انتظامی حمایت حمایت»، نیروهای نظامی را به صف مردم دعوت می کنند

آغاز اعتراضات مردمی در #تهران 

دوشنبه ۴ مرداد 

مرداد ماه ۱۴۰۰ – «خامنه ای حیا کن مملکتو رها کن»

🔴 تهران – ۴مرداد ۱۴۰۰

– مرگ بر دیکتاتور

  مرداد ۱۴۰۰ – شعار؛ «تا آخوند کفن نشود – این وطن، وطن نشود» در تهران طنین انداز شد

Have your say