نوروز ۱۴۰۰ با رادیو راه ابریشم

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

نوروز ۱۴۰۰ با رادیو راه ابریشم


باویژه برنامه نوروز ۱۴۰۰ از رادیو راه ابریشم ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۰ مارس به وقت شمال اروپا همراه باشید
🌷نوروزتان پیروز ، هر روزتان نوروز🌷
🇳🇴 رادیو راه ابریشم ـ نروژ
📻

Have your say