برنامه دیدار

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

برنامه دیدار

برنامه دیدار
مهمان: آقای عبدالله حجاب ، سیاستمدار و فعال سیاسی کورد
موضوع: وضعیت کنونی کردستان ایران و روند هماهنگی مبارزات خلق کورد با دیگر ملیتهای ایران در شرایط کنونی
تهیه کننده و مجری: نظام رجب زاده
رادیو راه ابریشم ـ نروژ

Have your say