نروژ در آینه مطبوعات

رادیو راه ابریشم

Live    

نروژ در آینه مطبوعات


برنامه نروژ در آینه مطبوعات
موضوع: سخنرانی بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان در مورد راهکارهای دولت انگلستان برای مقابله با ویروس کرونا در ماههای پیش رو
تهیه کننده و مجری:نظام رجب زاده
رادیو راه ابریشم – اسلو

Have your say