گزارش

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

گزارشراديوتلويزيون دولتي نروژ (ان ار ك ) گزارشي داشت در مورد دوره بحراني ويروس كرونا كه مدارس تعطيل هستند و والدين كارهایشان را از خانه انجام ميدهند
عنوان گزارش
برای خواندن رومان توسط بچه ها جایزه نقدی در نظر بگیرید

گزارشگر ابتدا به كنفرانس مطبوعاتي نخست وزیر نروژ در روز جمعه اشاره ميكند كه گفت کتاب های خوب چیزی است که اکنون كه در خانه هستيد می توانید برای آن هزینه کنید.
سپس به سراغ دو نويسنده و يك مسئول مركز بهداشت ميرود
نویسنده ویدار کوالسهاوگ سه فرزند دارد. او به فرزندانش گفته حالا که مدرسه تعطیل است ، اگر وقت خود را صرف خواندن رومان کنند ، به آنها جوایز نقدی می دهد و ترجيحا رومان هاى کلاسیک قدیمی.
پسر 13 ساله او قصد دارد كتابي هفتصد صفحه اى از موبی دیک ، کلاسیک قرن نوزدهم  را بخواند.

نويسنده بیورن گابریلسن معتقد است جمع آوری خانواده حول محور یک فعالیت مثبت است ، اين امر به ویژه در این زمان بسیار مهم است.
او ميگويد در اين شرايط بحراني ، ما نباید دور از هم باشيم ، بلکه در کنار هم باشيم
گابريلسن به والديني كه كارهاشان را اكنون بدليل شرايط حاكم، در خانه انجام ميدهند توصيه ميكند كه وقت بيشترى را با كودكان خود صرف كنند و با آنها نشسته و گفتگو كنند. او ميگويد دنياى مدرن، امروز انسانها را از هم جدا كرده و حال فرصت خوبي است كه والدين و كودكان بهم نزديك شوند

مدیر عامل بخش پاسخگوى  تلفن هاى مردم در  مرکز بهداشت روان از مردم ميخواهد كه از یکدیگر مراقبت کرده و بفكر كساني كه در خانه هايشان تنها نشسته اند، بوده و تلفن را برداشته به آنها زنگ زده و احوال آنها را جويا شوند

او ميگويد وقتي كسي تنها است و در طول ماه شايد فقط يكي دو مورد رويداد خاصي در زندگي آنها اتفاق مي افتد و آنها چشم بدر ميدوزند تا آن رويداد را تجربه كنند و حال با توجه به اين شرايط بحراني همان اندك انفاقات هم تعطيل شده اند ، اوضاع براى چنين كساني كه هيچ شبكه اجتماعي ديگرى هم ندارند، بسیار دشوارتر ميشود و بنابراين او مردم را ترغيب ميكند كه بفكر چنين افرادى بوده و در اين مسير اقداماتي را انجام دهند

Have your say