گزارش روز

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

گزارش روز


اطلاعیه از طرف انستیتو بهداشت عمومی نروژ و
پاسخ سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل به برخی پرسش های مردم در مورد ویروس کرونا

Have your say