ویژه برنامه نوروزی سال 1399 خورشیدی از رادیو راه ابریشم

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

ویژه برنامه نوروزی سال 1399 خورشیدی از رادیو راه ابریشم

نوروزتان پیروز ، هر روزتان نوروز
(ویژه برنامه نوروزی سال 1399 خورشیدی از رادیو راه ابریشم (بخش اول‌
با حضور : رویا، صالح موسوی، آزیتا شنتیایی، نظام رجب زاده، نصیرا
اسلو-نروژ
(ویژه برنامه نوروزی سال 1399 خورشیدی از رادیو راه ابریشم (بخش دوم
( مهمان: آقای مظفر امینی ( شاعر، نویسنده و نقاش
(ویژه برنامه نوروزی سال 1399 خورشیدی از رادیو راه ابریشم (بخش سوم
( مهمان: خانوم میترا عاصی (شاعر و آوازخوان
(ویژه برنامه نوروزی سال 1399 خورشیدی از رادیو راه ابریشم (بخش چهارم
(مهمان: آقای امیر میرزایی (مدیر فستیوال رومی و هنرمند
(ویژه برنامه نوروزی سال 1399 خورشیدی از رادیو راه ابریشم (بخش پنجم
(مهمان:استاد کاظم یزدانی ( مورخ، تاریخ شناس و کارشناس مسائل مذهبی
(ویژه برنامه نوروزی سال 1399 خورشیدی از رادیو راه ابریشم (بخش ششم
(مهمان: آقای منصور کاویان ( خواننده و هنرمند

Have your say